.................Chihuahua fakta...

 
Klicka här nedan för att läsa om 
Rasstandard och Raskompendium som
ligger på Chihuahua Cirkelns webbsida.

Chihuahua tillhör rasgrupp 9


 
Rasstandard

 
Raskompendium

 
Historia
Världens minsta hundras. Rasen säges härstamma från perioden 400-500 år f. Kr. Detta bekräftas av arkeologiska fynd. Under perioden 1200-1500-talet var hunden vanlig hos toltec-folket och var tempelhund med kunglig status hos aztec-folket: dessa fanns i området som nu heter Mexico City.

Rasen finns beskriven i skrifter från tidigt 1500-tal, i vilka författarna anger det egentliga ursprunget till ett område, som numera heter Chihuahua. 1883-88 importerades de första chihuahuaorna till USA, under samma period till England. I SKKs stambok 1913 finner man den första chihuahuan registrerad i Sverige. Under 30-talet utvecklades en långhårig variant av chihuahua.

Chihuahuan är en sällskapshund, som trots sin litenhet och tack vare sin nyfikenhet, vaktar och är mycket lättlärd.

Kommentarer: 
Hur vida rasen härstammar från Mexico är inte vetenskapligt fastställt. Det finns andra teorier som är minst lika trovärdiga och "bevisade".

Ett av de mest underbyggda påståendena om chihuahuans ursprung är att rasen fanns i Egypten så tidigt som 1500 år f. Kr. Avteckningar av dem finns att se i antika egyptiska byggnader. Mumifierade kvarlevor har hittats i egyptiska gravvalv från den romerska eran. åtminstone en av dessa små hundar hade den, för chihuahuan, typiska moleran i skalltaket. Några av dessa små hundar togs till Malta omkring år 700 f. Kr. av kartagerna när de koloniserade ön. De frodas fortfarande på Malta och kallas av malteserna för fickhundar. De hundar, som dök upp i staten Chihuahua i Mexico år 1850 och som därför kallas chihuahua är förmodligen ättlingar till de små hundar som spanjorerna medförde då de 1530 erövrade Mexico och som ursprungligen är maltesiska fickhundar.

Efter det enda exemplar som år 1913 registrerades i SKK, importerades år 1951 två korthåriga chihuahuor till Sverige, en tik och en hane, från USA. Tiken och en av parets första avkommor blev champions. Härefter blev det tyst fram till år 1958 som får räknas som chihuahuans genombrottsår i Sverige. Detta år importerades och registrerades tjugo hundar, två långhår och arton korthår. Av dessa kom tre från USA och sjutton från England.

Källa: Cihuahua Cirkeln

........